เกี่ยวกับบริษัท


วัฒนธรรมและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิญญาณของ "ความซื่อสัตย์ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน" และถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ที่กรุงเทพฯ บริษัท รวมการผลิตการแปรรูปการขาย มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทุเรียนและผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง โรงงานมีความทันสมัยและเป็นอิสระพร้อมอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีทีมวิจัยพัฒนาอาหารระดับมืออาชีพ และยอดขายที่สูงรวมถึงบริการหลังการขาย