สับปะรดอบแห้ง

DEHYDRATED PINEAPPLE

PINEAPPLE

คัดสรรสับปะรดพันธุ์ดีเกรด A


 

PINEAPPLE

หั่นเป็นชิ้นรูปทรงกลมสวยงาม

PINEAPPLE

ได้สับปะรดอบแห้งคุณภาพดี รสชาติอร่อย